Про журнал

Матеріал призначений виключно для спеціалістів охорони здоров’я

ISSN 2415-7597 (Online)
ISSN 2414-0007 (Print)

Журнал включено до наукометричних баз даних Google Scholar, SCIARY, Scientific Indexing Services

Головний редактор – професор Труфанов Євгеній Олександрович (Київ, Україна)

Редакційна колегія

Stanley Fisher (Kansas City, MO, USA)
Gordon Plant (London, UK)
John Steele (Toronto, ON, Canada)
Oksana Suchowersky (Edmonton, AB, Canada)
Головченко Ю.І. (Київ, Україна)
Зозуля І.С. (Київ, Україна)
Карабань І.М. (Київ, Україна)
Свиридова Н.К. (Київ, Україна)
Слободін Т.М. (Київ, Україна) – заступник головного редактора

Редакційна рада

Клименко О.В. (Київ, Україна)
Криця Я.П. (Київ, Україна) – відповідальний секретар
Чуприна Г.М. (Київ, Україна)

Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань є офіційним журналом Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київ, Україна).

Офіційні мови журналу – українська, англійська та російська.

Періодичність – 4 рази на рік.

On-line доступ до  журналу безкоштовний.

m